SZKOLENIA ON-LINECYFROWOBEZPIECZNI W CZASIE PANDEMII

Czas trwania: 120 min.

Forma prowadzenia zajęć: on-line – webinarium. Każde spotkań prowadzone będzie przez dwóch ekspertów dziedzinowych i rejestrowane za pomocą narzędzi video. Po przeprowadzonym szkoleniu link do materiału video będzie udostępniany wszystkim uczestnikom webinarium.

Liczba osób: Zajęcia realizowane są dla grup składających się maksymalnie z 20 osób.

Zapytaj o ofertę:g.foltak@mwi.pl, tel. 534 582 848

OPIS KURSU
W trakcie webinarium uczestnicy szkolenia:

  • poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa cyfrowego obowiązujące w pracy zdalnej oraz w trakcie klasycznych zajęć dydaktycznych
  • dowiedzą się jakie są rekomendacje w zakresie wdrażania w szkole procedur reagowania na wypadek wystąpienia zagrożeń
  • zapoznają się z zasobami platformy poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa cyfrowego (filmy, audycje, prezentacje, scenariusze lekcji oraz publikacje)
  • dowiedzą się w jaki sposób zarządzać ustawieniami prywatności na portalach społecznościowych tak aby wykorzystywać je do pracy dydaktycznej
  • nauczą się w jaki sposób tworzy się bezpieczne hasła oraz jak się sprawdza ich siłę
  • dowiedzą się w jakiś sposób rozpoznać prawdę od fałszu w zasobach Internetu i czym jest zjawisko fake news.

NASZA OFERTA