SZKOLENIA ON-LINEJAK OCENIAĆ ZDALNIE?

Czas trwania: 120 min.

Forma prowadzenia zajęć: on-line – webinarium. Każde spotkań prowadzone będzie przez dwóch ekspertów dziedzinowych i rejestrowane za pomocą narzędzi video. Po przeprowadzonym szkoleniu link do materiału video będzie udostępniany wszystkim uczestnikom webinarium.

Liczba osób: Zajęcia realizowane są dla grup składających się maksymalnie z 20 osób.

Zapytaj o ofertę:g.foltak@mwi.pl, tel. 534 582 848

OPIS KURSU
W trakcie webinarium nauczyciele poznają darmowe aplikacje pozwalające na weryfikację wiedzy zdobytej w trakcie zdalnego nauczania i tym samym:

  • dowiedzą się jak korzystać z aplikacji umożliwiających weryfikację wiedzy w trakcie połączenia online z uczniami (element oceniania uczniów)
  • poznają programy pozwalające przygotować zadanie domowe w atrakcyjnej dla ucznia w wersji cyfrowej
  • nauczą się jak przeprowadzić ankietę lub głosowanie podczas lekcji prowadzonych on-line
  • zdobędą wiedzę jak zautomatyzować proces oceniania prac domowych oraz testów prowadzonych podczas pracy online.

NASZA OFERTA