SZKOLENIA ON-LINEOFFICE365 I TEAMS JAKO NARZĘDZIE NAUKI ON-LINE

Czas trwania: 120 min.

Forma prowadzenia zajęć: on-line – webinarium.
Każde spotkań prowadzone będzie przez dwóch ekspertów dziedzinowych i rejestrowane za pomocą narzędzi video. Po przeprowadzonym szkoleniu link do materiału video będzie udostępniany wszystkim uczestnikom webinarium.

Liczba osób: Zajęcia realizowane są dla grup składających się maksymalnie z 20 osób.

Zapytaj o ofertę:g.foltak@mwi.pl, tel. 534 582 848

 

OPIS KURSU
W trakcie webinarium uczestnicy szkolenia poznają zasady pracy zdalnej z uczniem oraz zasady współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu edukacyjnego czyli:

  • poznają zasady działania bezpłatnych platform służących do organizacji procesu dydaktycznego w szkole oraz nauczania zdalnego.
  • zdobędą wiedzę na temat organizowania i moderowania pracy w zespołach klasowych.
  • nauczą się jak wyszukiwać i wykorzystywać zasoby edukacyjne dostępne w Internecie, tak na platformach rządowych, jak i bezpłatnie udostępnionych przez podmioty sektora prywatnego.
  • poznają zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi cyfrowych oraz obowiązujące zasady współpracy w Internecie – zgodnie z wymogami prawa oświatowego.

NASZA OFERTA