Logo Fabryka Przyszłości

NAUCZANIE ON-LINE
W CZASIE PANDEMII

Pandemia COVID-19 stawia przed polską szkołą oraz władzami oświatowymi niespotykanej dotąd skali wyzwania pilnej, jakościowej zmiany modelu organizacyjnego i kultury nauczania z tradycyjnego - stacjonarnego, w którym dominuje wciąż metoda podawcza na model zdalnego nauczania, bazującego na interakcji nauczyciela z uczniem przy wykorzystaniu cyfrowych narzędzi komunikacji oraz treści edukacyjnych online.

Eksperci Fabryki zapraszają na webinaria, które wprowadzą dyrektorów i nauczycieli
w zagadnienia związane z transformacją cyfrową szkoły.

AKTUALNOŚCI

KALENDARZ WYDARZEŃ

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

To stworzony przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ośrodek badań, eksperymentów i codziennej praktyki na polu edukacji cyfrowej dorosłych, koncentrujący się na pracy z nauczycielami oraz osobami z grupy wiekowej 50+. Powstał w 2014 roku przy współpracy z firmami sektora teleinformatycznego oraz Urzędem Miasta Tarnowa.

FABRYKA PRZYSZŁOŚCI powstała jako oddolna inicjatywa skupiająca innowacyjne działania edukatorów, praktyków i badaczy różnorodnych aspektów rozwoju społeczeństwa cyfrowego, mających za cel poprawę jakości edukacji cyfrowej w Polsce - kraju o najniższych w Unii Europejskiej wskaźnikach integracji cyfrowej dorosłych.