SZKOLENIA ON-LINEAKTYWIZUJĄCE METODY DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU ZDALNYM – ODWRÓCONA KLASA

Czas trwania: 120 min.

Forma prowadzenia zajęć: on-line – webinarium. Każde spotkań prowadzone będzie przez dwóch ekspertów dziedzinowych i rejestrowane za pomocą narzędzi video. Po przeprowadzonym szkoleniu link do materiału video będzie udostępniany wszystkim uczestnikom webinarium.

Liczba osób: Zajęcia realizowane są dla grup składających się maksymalnie z 20 osób.

Zapytaj o ofertę:g.foltak@mwi.pl, tel. 534 582 848

OPIS KURSU
Webinarium wprowadzi uczestników szkolenia w aktywizujące metody dydaktyczne, wykorzystywane w nauczaniu zdalnym - tj. metodę odwróconej klasy. Uczestnicy dowiedzą się, jak aktywizować ucznia posługując się ww. metodą, a w szczególności:

  • dowiedzą się na co zwrócić uwagę podczas przygotowania się do prowadzenia zajęć online
  • poznają narzędzia do przygotowywania autorskich materiałów video na zajęcia lekcyjne
  • dowiedzą się w jaki sposób bardziej zaangażować uczniów do samodzielnej pracy
  • będą widzieć w jaki sposób najlepiej przekazywać materiały uczniom
  • poznają narzędzia umożliwiające wspólną pracę uczniów i nauczyciela na odległość.

NASZA OFERTA